british-turks

Yazar

BritishTurks

Eklenme: 25/01/2023

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşları adres bildirimlerini nasıl yapabilir?

Londra başkonsolosluğu Birleşik Krallık’ta ikâmet eden Türk vatandaşlarının ilk adres bildirimi ve adres yenileme gibi işlemleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Birleşik Krallık’ta ikâmet eden Türk vatandaşları adres değişikliği bildirimlerini (ilk adres kaydı, yenileme) şahsen veya posta yoluyla Londra Başkonsolosluğuna yapabileceklerdir.

*Açıklama T.C. Londra Başkonsolosluğu tarafından yapılmıştır.

T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU ADRES BEYANI İŞLEMLERİ

Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişikliklerin yirmi iş günü içinde beyan etme yükümlüğü bulunmaktadır. Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınmaktadır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan örneği ekli yazıda, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68. maddesi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 285,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise 5.958,00 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir.
Söz konusu idari para cezasının, Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası’nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tutarı tespit edilen idari para cezasının kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, söz konusu tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.
Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen veya posta yoluyla yapılması öngörülmüştür.

Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri, birbirleri yerine adres beyanında bulunabilirler.

2023 yılı için idari para cezası indirim yapılmış haliyle 13.00 İngiliz Sterlinidir. Kayıtlı adresinizi www.edevlet.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

Şahsen Başvuruda Gerekli Belgeler:

  1. T.C. Nüfus Cüzdanı veya Türk Pasaportu (Başvuru posta ile yapılıyorsa fotokopisi)
  2. Yurtdışında Yaşayanlar için Adres Beyan Formu (Islak imzalı olmalıdır)
  3. Adres Kanıt Belgesi (Sözkonusu belgenin son üç ay içinde alınmış olması ve başvuran kişinin adı/soyadı ve adresini birlikte göstermesi gerekmektedir. İngiltere’de “proof of address” olarak kullanılan fatura, abonelik belgesi, banka dökümü veya NHS kaydı gibi bir belgenin bu amaçla kullanılması mümkündür) Posta ile yapılan başvurularda bu belgenin fotokopisi yeterlidir.
  4. Taşınmanın yasal bildirim süresinden (20 iş günü) daha geç bildirilmesi durumunda 13.00 Sterlin idari para cezası

POSTA İLE YAPILAN BAŞVURULARDA İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, posta ve kargo yoluyla yapılacak adres beyanlarında aşağıdaki sürecin takip edilmesi gerektiğini bildirmiştir:

Adres beyanı bildiriminde bulunacak vatandaşımız tarafından ilgili formun doldurulması gerekmektedir. Form ile birlikte ilgili kişi ile adresinin belirtildiği fatura, kira kontratı, çalışma belgesi vb. bir belgenin, ayrıca pasaport veya kimlik kartı fotokopisi ve gerekli görülebilecek diğer belgelerin, taahhütlü posta veya kargo ile Başkonsolosluğumuza iletilmesi gerekmektedir. Bildirim formunda e-posta adresi bilgisinin girilmesi zorunludur.
Forma ulaşılabilecek internet adresi:

(YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ADRES BEYAN FORMU)

https://www.nvi.gov.tr/adres-ile-ilgili-formlar

Posta evrakının alınmasını müteakip, herhangi bir idari para cezası ödemesi gerekmiyorsa, adres beyanı işlemi onaylanacaktır. Vatandaşlarımız tarafından beyan edilen bilgiler doğrultusunda idari para cezası ödenmesi gerekiyor ise, adres bildiriminin 20 iş gününde yapılması zorunludur. İdari Para Cezası 13 İngiliz Sterlini’dir.

Vatandaşlarımıza uygulanacak idari para cezasına ilişkin yazılı savunmasını göndermesinin talep edildiği bir e-posta, “İdari Yaptırım Kararı” formu ile birlikte vatandaşlarımıza iletilecektir.

Vatandaşlarımızın ise sözkonusu formun “Savunma” bölümünü doldurup imzaladıktan sonra Başkonsolosluğumuza e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın idari para cezası uygulanmasına karar verilmesi halinde, adres beyanı onay işlemi idari para cezası ödemesi gerçekleşinceye kadar yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın ödemesini Sanal POS üzerinden gerçekleştirebilmesi için sistemde kayıtlı e-posta adresine, ilgili kanun maddesine atıf yapılarak, 48 saat içinde https://vezne.konsolosluk.gov.tr/ internet adresi üzerinden idari para cezası ödemesinin yapılması gerektiği e-posta ile bildirilecektir.

48 saat içerisinde idari para cezasının ödenmemesi durumunda, yapılan başvurunun iptal edileceğine dair vatandaşlarımıza e-posta ve/veya telefon yoluyla bildirimde bulunulmaktadır.

RUTLAND LODGE RUTLAND GARDENS, KNIGHTSBRIDGE, LONDON, SW7 1BW 3 TEL: +44 20 7591 69 00 E-POSTA: [email protected]

En Son Eklenenler
Popüler Sorular