british-turks

Konaklama & Tur

Ads

british-turk

Yazar

Sergen Kurt

İngiltere Windsor Kalesi ve Turları

Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Kale Civarında Gezilecek Yerler

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür. Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

#abonelik

#abonelik fiyatları

#netflix

#abonelik

#abonelik fiyatları

#netflix

Öne Çıkan Etkinlikler

London Eminem Konseri

03.03.2021
London

London Eminem Konseri

03.03.2021
London

London Eminem Konseri

03.03.2021
London
Yaklaşan Etkinlikler
25 Ekim

Konser

London Eminem Konseri

03.03.2021
London
25 Ekim

Konser

London Eminem Konseri

03.03.2021
London
25 Ekim

Konser

London Eminem Konseri

03.03.2021
London
Yeni Eklenen Bilgiler
Tümü

Yeni Kurum

Londra'da Yeni Taxi Durağı Açıldı1

Yeni Kurum

Londra'da Yeni Taxi Durağı Açıldı1

Yeni Kurum

Londra'da Yeni Taxi Durağı Açıldı1

Yeni Kurum

Londra'da Yeni Taxi Durağı Açıldı1

Benzer Konular

Gündem

Vize ve Pasaport Ücretleri

Okuma Süresi: 3 Dakika

Gündem

Vize ve Pasaport Ücretleri

Okuma Süresi: 3 Dakika

Gündem

Vize ve Pasaport Ücretleri

Okuma Süresi: 3 Dakika

Gündem

Vize ve Pasaport Ücretleri

Okuma Süresi: 3 Dakika