british-turks

Yazar

BritishTurks

Eklenme: 27/04/2021

Türkiye’deki tam kapanma tarihlerde Yurtdışından Türkiye’ye girecek olanların uygulaması gerekenler

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek olan 17 günlük tam kapanma ile ilgili genelgeyi yayınladı.

Yayınlanan genelge tamamen Türkiye içindeki ulaşım ve kısıtlamaları kapsarken yurtdışından gelecekler için net bir madde ve ifade bulunmamaktadır.

Genelgeyi incelediğimizde Türkiye’deki kapanma süresi boyunca yurtdışından Türkiye’ye giriş yapacak olan kişilerin ülke içindeki seyahatlerde uygulaması ve dikkat etmesi gereken hususları okuyucularımız için derledik.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” kapsamında yurtdışından Türkiye’ye girişler için ek kurallar getirilmemiş olup önceki belirlenen kurallar aynen geçerliliğini devam ettirecektir.

Türkiye’ye girişlerde şu anda yürürlükte olan kurallar nelerdir?

  1. Ülkeye girmeden son 72 saat içinde yapılmış zorunlu “Negatif PCR Test” sonucu ibraz etmek
  2. Ülkeye girmeden son 48 saat içinde internet üzerinden “Sağlık Bakanlığı Türkiye Giriş Formunu” doldurmak ve ibraz etmek

Genelgenin bazı maddelerine göre;

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Üsteki maddeye göre Türk Vatandaşlığı bulunmayıp kısa süreliğine Türkiye’de olacak kişiler sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak olup, madde’de belirtildiği üzere diğer tüm statüdekiler soğaka çıkma kısıtlamasına uymak zorunda olacaklardır.

2. Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.
    Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Yurtdışından Türkiye’ye birinci dereceden bir yakınınızın cenazesi için gitmiş bulunuyorsanız üsteki maddeyi uygulayarak muaf sayılabileceksiniz.

2.2- Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.
2.3- Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
2.5- Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.
Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.
2.6- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.
Yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptığınız havaalanından sonra ikamet ettiğiniz başka bir şehre devam edecekseniz “Uçak Biletinizi ve Pasaportunuzu”  ibraz ederek e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Alacakları belge ile Türkiye’de gerçekleştirecekleri seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılabileceklerdir.

7. Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması

7.1- Tam kapanma döneminde kolluk kuvvetlerinin tam kapasiteyle denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacak, özellikle sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, etkili ve sürekli denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirilecektir.

7.3- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, kontrol noktalarında görevlendirilecek yeterli sayıda kolluk personeli (trafik ve asayiş birimlerinden) marifetiyle toplu ulaşım araçlarıyla veya özel araçlarla yolculuk edenlerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kapsamlı koronavirüs tedbirleri genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları süresince yurtdışından Türkiye’ye giriş yapacak kişileri ilgilendiren maddeler numaralarıyla birlikte alınarak derlenmiştir.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Buraya tıklayarak seyahat izin belgesi nasıl alınır?” rehberimizde izin belgesi alma işlemlerini adım adım anlattık.

En Son Eklenenler
Popüler Sorular